Wystawa

Podczas konferencji odbędzie się wystawa producentów sprzętu audio-video.