Ważne terminy

  • 30 maja 2014 r. - termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów (w języku angielskim) - przedłużony do 7 lipca
  • 16 lipca 2014 r. - informacja o decyzjach kwalifikacyjnych Komitetu Naukowego
  • 30 czerwca 2014 r. - ostateczny termin przyjmowania opłat konferencyjnych w obniżonej wysokości
  • 14 sierpnia 2014 r. - termin nadsyłania referatów
  • 31 sierpnia 2014 r. - termin zgłaszania udziału w warsztatach oraz termin przyjmowania opłat - przedłużony do 22 września.