Opłaty

Opłaty konferencyjne wynoszą:
  • 500 zł dla członków AES
  • 600 zł dla osób nie będących członkami AES
  • 250 zł dla studentów członków AES
  • 300 zł dla studentów nie będących członkami AES

Po 30 czerwca obowiązują podwyższone opłaty:
  • 600 zł dla członków AES
  • 720 zł dla osób nie będących członkami AES
  • 300 zł dla studentów członków AES
  • 360 zł dla studentów nie będących członkami AES
Warsztaty:
  • 50 zł dla członków AES
  • 70 zł dla osób niebędących członkami AES

Opłaty prosimy wnosić na rachunek bankowy Polskiej Sekcji AES o numerze
63 2130 0004 2001 0328 1144 0002 (Volkswagen Bank Polska S.A.).

W opisie przelewu prosimy umieścić "NTAV2014, imię i nazwisko uczestnika".

Jest możliwe uzyskanie faktury za płatność za konferencję. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie danych do faktury. Faktury będzie można odebrać podczas konferencji.