Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w budynku C-5 Politechniki Wrocławiskiej, ul. Janiszewskiego 7/9, Wrocław.
Konferencja: bud. C-5, s. 3, parter
Wystawa: bud. C-5, s. 2, parter
Demo Room: bud. C-5, s. 607, VI piętro
Warsztaty: bud. C-5, Studio Nagrań, przyziemie

Parking. Do dyspozycji gości pozostaje parking ogólnodostępny przy ulicy Wrońskiego, obok budynku C-18 oraz parking wielopoziomowy w budynku C-18, również przy ulicy Wrońskiego. Parking wielopoziomowy jest otwarty dla wszystkich i nie wymaga dodatkowych uprawnień.

Mapy Wrocławia w internecie
wroclaw.jakdojade.pl
www.wroclaw.pl