Komitet organizacyjny

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  • Przemysław Plaskota
 • Skarbnik
  • Paweł Dziechciński
 • Sekretarz
  • Bartłomiej Kruk
  • Mirosław Miazga
 • Członek Komitetu Organizacyjnego
  • Maurycy J. Kin
  • Stefan Brachmański
  • Paweł Dracz