Komitet naukowy

 • Przewodniczący Komitetu Naukowego
  • Andrzej Dobrucki
 • Członkowie
  • Zbigniew Kulka
  • Jan Adamczyk
  • Piotr Kleczkowski
  • Jan Żera
  • Władysław Skarbek
  • Bożena Kostek
  • Andrzej Czyżewski
  • Andrzej Materka
  • Paweł Strumiłło
  • Adam Dąbrowski
  • Andrzej Miśkiewicz